Главная » Підручники та зошити 8 клас » География » Географія. Підручник. 8 клас Довгань Г.Д., Стадник О.Г.


        

Географія. Підручник. 8 клас Довгань Г.Д., Стадник О.Г.

На складе

 

Издательство: Ранок
Наша цена:
200 грн

в корзину:
  шт.  

Географія. Підручник. 8 клас

Довгань Г.Д., Стадник О.Г.
 
Передмова
Вступ
§ 1. Що вивчає курс географії «Україна у світі: природа, населення»
§ 2. Географічні дослідження території України
Розділ І. Географічна карта та робота з нею
Тема 1. Географічна карта
§ 3. Географічна карта. Картографічні проекції
§ 4. Класифікація карт. Способи зображення географічних об’єктів та явищ на картах
§ 5. Зображення України в картографічних творах. Види картографічних зображень
Тема 2. Топографічні карти
§ 6. Топографічні карти
§ 7. Визначення напрямків, відстаней та висот точок за топографічною картою
Розділ II. Географічний простір України
Тема 1. Україна на політичній карті Європи і світу
§ 8. Політична карта світу
§ 9. Географічне положення України
Тема 2. Формування території України
§ 10. Формування території України
Тема 3. Україна на карті годинних поясів
§ 11. Україна на карті годинних поясів
Розділ III. Природні умови і ресурси України
Тема 1. Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси
§ 12. Загальні риси рельєфу України
§ 13. Тектонічна будова
§ 14. Геологічна будова
§ 15. Особливості природних умов території України в різні геологічні ери
§ 16. Формування рельєфу
§ 17. Корисні копалини України. Паливні корисні копалини
§ 18. Рудні та нерудні корисні копалини
Тема 2. Клімат і кліматичні ресурси
§ 19. Основні кліматотвірні чинники, їх вплив на клімат України
§ 20. Клімат України та відображення його показників на кліматичній карті
§ 21. Сезонні погодні умови. Несприятливі погодно-кліматичні явища
§ 22. Прогноз погоди. Кліматичні ресурси
Тема 3. Води суходолу і водні ресурси
§ 23. Води суходолу. Характеристики річок
§ 24. Основні річкові басейни та системи
§ 25. Озера, болота, водосховища та канали
§ 26. Підземні води. Водні ресурси України
Тема 4. Ґрунти та ґрунтові ресурси
§ 27. Ґрунти України
Тема 5. Рослинність
§ 28. Рослинний покрив
Тема 6. Тваринний світ України
§ 29. Тваринний світ
Тема 7. Ландшафти України
§ 30. Ландшафт як просторово-цілісна система
§ 31. Районування природних ландшафтів
§ 32. Зони мішаних і широколистяних лісів
§ 33. Лісостепова зона
§ 34. Зона степів
§ 35. Українські Карпати. Географічне положення та головні риси природи
§ 36. Гірські ландшафти Карпат. Охорона природи
§ 37. Кримські гори
§ 38. Чорне море
§ 39. Азовське море
Тема 8. Природокористування
§ 40. Природно-ресурсний потенціал України та наслідки його використання
§ 41. Охорона природи
§ 42. Раціональне природокористування
Розділ ІV.. Населення України та світу
Тема 1. Демографічні процеси та статево-віковий склад населення світу та України
§ 43. Кількість населення і чинники, які на неї впливають
§ 44. Статево-віковий склад населення світу й України. Тривалість життя населення
§ 45. Механічний рух населення
Тема 2. Розселення
§ 46. Густота населення світу й України
§ 47. Міські та сільські населені пункти. Урбанізація
§ 48. Міста й села України
Тема 3. Етнічний склад населення
§ 49. Етноси. Найпоширеніші мовні сім’ї світу
§ 50. Національний склад населення України
Тема 4. Релігійний склад населення
§ 51. Релігійний склад населення світу й України
Тема 5. Зайнятість населення у світі й в Україні
§ 52. Трудові ресурси
§ 53. Зайнятість населення в Україні
Розділ V. Природа та населення свого адміністративного регіону
Терміни і поняття
Рекомендована література
NjkwMGI1ND